ROZKŁAD DNIA

DZIECI 5 I 6 LETNIE

6.30-8.00 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne. Praca indywidualna z dzieckiem.

8.00-8.30 Zabawy muzyczno-ruchowe, ćwiczenia artykulacyjne "Gimnastyka buzi i języka".

8.30-8.40 Czynności higieniczno-porządkowe

8.40-9.00 I śniadanie.

9.00-10.00 Zajęcia dydaktyczne.

10.00-10.15 Przygotowanie do wyjścia do ogrodu przedszkolnego.

10.15-11.15 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub/i zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe w sali rekreacyjnej.

11.15-11.30 Powrót z ogrodu, czynności higieniczno-porządkowe.

11.30-11.45 II śniadanie.

11.45-12.15 Relaksacja (słuchanie muzyki, bajek, baśni, opowiadań).

12.15-13.45 Zajęcia dodatkowe: rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne.

13.45-14.00 Czynności higieniczno-porzadkowe.

14.00-14.25 Obiad.

14.25-16.00 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub/i gry i zabawy ruchowe w sali lub w sali rekreacyjnej (metoda ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metoda Gimnastyki Twórczej R. Labana, metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona), praca indywidualna z dzieckiem.

16.00-17.00 Zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne.