rada rodziców

Rok szkolny 2018/2019

Ewa Urbańczyk-Piskorska - przewodnicząca

Adriana Hanatova-Kubiaczyk - zastępca

Joanna Wesołek-Borucka - sekretarz

Sylwia Podyma - skarbnik

Ścibor Sekunda - skarbnik

Rada Rodziców uprzejmie prosi o wpłatę składki za rok 2018/2019.

Każdego roku pieniądze są przeznaczane na m.in. teatrzyki, paczki mikołajowe, wycieczki, bal  karnawałowy etc.

Wpłaty I raty prosimy dokonać do 25.10.2018r., II raty do 30.01.2019r.


DANE DO PRZELEWU:


PRZEDSZKOLE NR 91
ul. Zaporoska 52 a,
53-416 WROCŁAW

RADA RODZICÓW

BANK Pekao S.A.  86 1240 6670 1111 0010 8567 3820

TYTUŁEM: NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA GR I-V

SKŁADKA RATALNA/ROCZNA NA RADĘ RODZICÓW