Rada Rodziców

Rok szkolny 2017/2018

Rada Rodziców:

1. Ewa Urbańczyk - Piskorska        przewodniczący
2. Agnieszka Mildner      zastępca przewodniczącego
3. Marcelina Połap - Olender        sekretarz
4. Sylwia Podyma                          skarbnik
5. Adriana Hanatova - Kubiaczyk      skarbnik

Rada Rodziców uprzejmie prosi o wpłatę składki za rok 2017/2018.

Każdego roku pieniądze są przeznaczane na m.in. teatrzyki, paczki mikołajowe, wycieczki, bal  karnawałowy etc.

Wpłaty I raty prosimy dokonać do 31.10.2017r., II raty do 31.01.2018r.

DANE DO PRZELEWU:

PRZEDSZKOLE NR 91

ul. Zaporoska 52 a,

53-416 WROCŁAW

RADA RODZICÓW

BANK Pekao S.A. 94 1240 1994 1111 0000 2429 2865

TYTUŁEM: NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA GR I-V

SKŁADKA RATALNA/ROCZNA NA RADĘ RODZICÓW