rada rodziców

Rok szkolny 2019/2020

1. Adriana Hanatova - Kubiaczyk  - przewodniczący
2. Bałtrukiewicz Magdalena  - zastępca przewodniczącego
3. Joanna Wesołek - Borucka - sekretarz
4. Magdalena Szałobryt - skarbnik
5. Agnieszka Zielińska - skarbnik

Rada Rodziców uprzejmie prosi o wpłatę składki za rok 2019/2020.

Każdego roku pieniądze są przeznaczane na m.in. teatrzyki, paczki mikołajowe, wycieczki, bal karnawałowy etc.

Wpłaty I raty prosimy dokonać do 25.10.2019r., II raty do 30.01.2020r.


DANE DO PRZELEWU:


PRZEDSZKOLE NR 91
ul. Zaporoska 52 a,
53-416 WROCŁAW

RADA RODZICÓW

BANK Pekao S.A. 86 1240 6670 1111 0010 8567 3820

TYTUŁEM: NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA GR I-V

SKŁADKA RATALNA/ROCZNA NA RADĘ RODZICÓW