Rada Rodziców

Ewa Urbańczyk - Piskorska -  przewodnicząca

Sylwia Podyma- wiceprzewodnicząca

Maciej Miziuro - skarbnik

Magdalena Ostrowska - sekretarz

Rada Rodziców uprzejmie prosi o wpłatę składki za rok 2016/2017:

Każdego roku   pieniądze są przeznaczane na m.in. teatrzyki, paczki mikołajowe, wycieczki, bal karnawałowy etc.

 

Wpłaty I raty (100 zł) prosimy dokonać do 31.10.2016r., II raty (pozostała część w zależności od grupy) do 31.01.2017r.

 

DANE DO PRZELEWU:

PRZEDSZKOLE NR 91

ul. Zaporoska 52 a,

53-416 WROCŁAW

RADA RODZICÓW

 

BANKPekao S.A. 94 1240 1994 1111 0000 2429 2865

TYTUŁEM: NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA GR I-IV

SKŁADKA RATALNA/ROCZNA NA RADĘ RODZICÓW