Rada Rodziców

Rok szkolny 2018/2019

Ewa Urbańczyk-Piskorska - przewodnicząca

Adriana Hanatova-Kubiaczyk - zastępca

Joanna Wesołek-Borucka - sekretarz

Sylwia Podyma - skarbnik

Ścibor Sekunda - skarbnik

Rada Rodziców uprzejmie prosi o wpłatę składki za rok 2018/2019.

Każdego roku pieniądze są przeznaczane na m.in. teatrzyki, paczki mikołajowe, wycieczki, bal  karnawałowy etc.

Wpłaty I raty prosimy dokonać do ..., II raty do ....

DANE DO PRZELEWU:

PRZEDSZKOLE NR 91

ul. Zaporoska 52 a,

53-416 WROCŁAW

RADA RODZICÓW

BANK Pekao S.A. 94 1240 1994 1111 0000 2429 2865

TYTUŁEM: NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA GR I-V

SKŁADKA RATALNA/ROCZNA NA RADĘ RODZICÓW