rada rodziców

Rok szkolny 2019/2020

1. Adriana Hanatova - Kubiaczyk  - przewodniczący
2. Bałtrukiewicz Magdalena  - zastępca przewodniczącego
3. Joanna Wesołek - Borucka - sekretarz
4. Magdalena Szałobryt - skarbnik
5. Agnieszka Zielińska - skarbnik