oferta przedszkola

Program adaptacyjny

Program obejmuje możliwość zwiedzenia przedszkola po telefonicznym umówieniu się z dyrektorem, możliwość uczestnictwa dziecka i rodzica w zajęciach najmłodszej grupy przedszkolaków, w sierpniu spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych na nowy rok szkolny (wykład specjalisty:logopeda, psycholog).

W maju i w czerwcu zapraszamy do wspólnych zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

Program wychowania przedszkolnego "Ku dziecku" Barbary Bilewicz-Kuźni i Teresy Parczewskiej 

Program stymuluje samodzielność poznawczą i działaniową dziecka, jego kreatywność i umiejętnośc współpracy w zespole. 

Program wychowawczy

Program wspiera dziecięce próby zrozumienia świata i poszukiwania w nim swojej drogi (Załączmik PDF w zakładce o przedszkolu).

Diagnoza i fachowa pomoc dzieciom zagrożonym dysleksją

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycielki stymulują różne rodzaje inteligencji dziecka, rozwijające jego zainteresowania: teatralne, plastyczne, sportowe, przyrodnicze, ekologiczne, muzyczne.

Zajęcia dodatkowe

Gimnastyka ogólnorozwojowa

Zajęcia logopedyczne

Religia (na wniosek rodziców)

Język angielski

Rytmika - spotkania z muzyką i tańcem

"Mali wspaniali" - zajęcia ruchowe z elementami sztuk walki

Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 76

Współpraca ułatwia dzieciom bezstresowe przejście na kolejny szczebel edukacji.

Bogaty kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych

Kalendarz stałych wydarzeń przedszkolnych obejmuje między innymi jesienne i wiosenne spotkania integracyjne Rodzice – Dzieci - Nauczyciele.

Koncerty umuzykalniające, teatrzyki, wycieczki

Przedszkole w sieci placówek promujących zdrowie

Aktywny udział w ogólnopolskich i środowiskowych kampaniach społecznych:

"Nakrętki dla Hospicjum", "Pola Nadziei", "Cały Wrocław czyta", "Mamo, tato, wolę wodę"