OFERTA PRZEDSZKOLA

Program adaptacyjny

Program obejmuje możliwość zwiedzenia przedszkola po telefonicznym umówieniu się z dyrektorem, możliwość uczestnictwa dziecka i rodzica w zajęciach najmłodszej grupy przedszkolaków, w czerwcu spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych na nowy rok szkolny (wykład specjalisty:logopeda, psycholog).

W maju i w czerwcu zapraszamy do wspólnych zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

Program wychowania przedszkolnego "Ku dziecku" Barbary Bilewicz-Kuźni i Teresy Parczewskiej 

Program stymuluje samodzielność poznawczą i działaniową dziecka, jego kreatywność i umiejętnośc współpracy w zespole. 

Program wychowawczy

Program wspiera dziecięce próby zrozumienia świata i poszukiwania w nim swojej drogi (Załączmik PDF w zakładce o przedszkolu).

Diagnoza i fachowa pomoc dzieciom zagrożonym dysleksją

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycielki stymulują różne rodzaje inteligencji dziecka, rozwijające jego zainteresowania: teatralne, plastyczne, sportowe, przyrodnicze, ekologiczne, muzyczne.

Zajęcia dodatkowe

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia logopedyczne

Religia (na wniosek rodziców)

Rytmika

Język angielski

Comiesięczne spotkania taneczne

Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 76

Współpraca ułatwia dzieciom bezstresowe przejście na kolejny szczebel edukacji.

Bogaty kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych

Kalendarz stałych wydarzeń przedszkolnych obejmuje między innymi jesienne i wiosenne spotkania integracyjne Rodzice – Dzieci - Nauczyciele.

Koncerty umuzykalniające, teatrzyki, wycieczki

Przedszkole w sieci placówek promujących zdrowie

Aktywny udział w ogólnopolskich i środowiskowych kampaniach społecznych:

"Nakrętki dla Hospicjum", "Pola Nadziei", "Cały Wrocław czyta", "Mamo, tato, wolę wodę"