zasady przetwarzania danych

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Tomasz Grzybowski, inspektor@coreconsulting.pl

7 Obowiązek informacyjny [pdf]
7b Klauzula - korespondencja e-mail [pdf]
7c Klauzula - złożenie pisma w placówce [pdf]
7d Polityka prywatności serwis internetowy - Przedszkole [pdf]
7e Klauzula - rekrutacja dziecka do placówki oświatowej [pdf]
7f Klauzula - przyjęcie dziecka w ramach dyżuru wakacyjnego [pdf]
7g Klauzula - dla osoby uprawnionej do odbioru dziecka z placówki [pdf]
7h Klauzula - rekrutacja i zatrudnienie [pdf]